Arbejdsbeskrivelse for overstrygning​

Arbejdsbeskrivelse i forbindelse med overstrygning af tegltag med B&C overstrygningsfugemasse (PRS fugemasse) fra Monier A/S.

Overstrygning m. PRS fugemasse og afrensning af grønalger

Tagstenene overstryges både i lodrette og vandrette samlinger med PRS fugemasse.

Fugemassen opvarmes efter behov og er klar til brug når dens temperatur er over 18° C. Tagstensfugerne skal være tørre og rene. Fugerne skal rengøres efter behov evt. med trykluft eller lign. Især på nordvendt tagflader hvor mos og grønalger forhindre fugemassen i at blive presset ind i mellem tagstenene. Den opvarmede fugemassen føres ind mellem tagstenene under tryk. Fugebreder over 50 mm kan udfyldes med B&C rygnings kit først.​

Fugen påføres af en gang uden nogen form for efterbehandling. Det kan i enkelte tilfælde være en fordel af glitte fugen efter for at opnå et pænere resultat, især ved meget stor fugebrede. 4 til 6 uger efter fugen er lagt, vil den fremstå mat og er derved mindre synlig. Med tiden vil fugemassens farve afblege og der vil kunne forekomme mindre svindrevner i overfladen af fugerne, især i overlæggene. Forbrug på tegltagsten er ca. 1,8-2,5 kg pr. m² afhængig af teglstenens type og stand, men kan variere.​

Skriv til os i dag og få et uforpligtende tilbud

 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Levering og montering af tagrumsudluftninger

Der monteres 1 stk. tagrumsudluftning for hver 10 m² tagflade, jævnt fordelt på alle tagflader således at der ventileres både i skunkrum, skråvæge og tag rum over hanebånd. Tagrumsudluftningerne leveres fra J A Plastindustri model LV 50, i passende farve og er fremstillet af polystyren. Datablad forefindes på denne side.​

Afhugning af gammelt overstrygnings mørtel

Tagsten der er overstrøget med mørtel afmonteres, afrenses og genmonteres. Evt. beskadigede tagsten udskiftes med brugte tagsten således, at det færdige resultat, får et udseende så tæt på det eksisterende som muligt. Der tages forbehold for, at det enkelte steder kan være nødvendigt, at lade den gamle mørteloverstrygning sidde, for ikke at beskadige andre bygningsdele, så som pudsede vindskeder og skorstens inddækninger m.m. I disse tilfælde vil mørtelen blive rengjort omhyggeligt, hvorefter der lægges et lag bitumen fugemasse ovenpå for at forsegle denne. 

Udskiftning af rygninger og/eller grater lagt i mørtel

Nedenstående udføres som regel på ældre tegltage.
Eksisterende rygninger og grater nedtages og bortskaffes via container eller lign. Evt. beskadiget tagsten udskiftes med brugte tagsten således at det færdige resultat får et udseende så tæt på det eksisterende som muligt.


Efter endt nedtagning af eksisterende rygning og/eller grater, monteres der en taglægte i kip, i passende højde til tagstene. Efterfølgende pålægges et selvklæbende rygningsbånd hen over taglægten og ned på tagstene. Til slut oplægges nye rygningssten som fastgøres med egnet skrue eller beslag.

Udskiftning af skotrender

Tagstenene opmærkes, demonteres og sættes i depot. Eksisterende skotrendeblik demonteres og bortskaffes. Nyt blik monteres som eksisterende, dog med 15-18 cm overlæg som er i overensstemmelse med gældende vejledninger for montering af nye skotrender. Efterhånden som tagstenene genmonteres fra depot, nedlægges de i rygningskit, som stop for evt. indtrængen af fygesne. De tagsten der evt. er defekte eller har så dårlig pasform, at de ikke dækker tilstrækkeligt, vil blive udskiftet med nye. Det skal dog tilføjes at skæringerne i skotrenderne ikke vil afvige væsentlig fra det eksisterende, da det stort set er de samme tagsten der monteres igen. Dette er imidlertid kun af kosmetisk betydning. Evt. udskiftning af underliggende træværk pga. svamp, råd eller lign. vil altid fremgå tydeligt af tilbuddet, såfremt dette er medregnet. Det er som oftest svært at fastslå sådanne skader før end tagsten og skotrendeblik er blevet demonteret.

Inddækning af skorsten og brandkarme med vakaflex og fugeskinne

Påklæbning af vakaflex på skorstenens/brandkarmens sider ca 10-20 cm fra tagstenene og op. Fastgørelse af fugeskinner med slagnitter hvor vakaflexen ender på skorstens/brandkarmen siderne. Fugning af fugeskinne med elastisk fugemasse.

► Se datablad for LV 50 Tegl her

  En stærk spiller i byggebranchen

Vi er et alsidigt tømrer- og murerfirma, som tilbyder alle ydelser indenfor renoveringer og totalentrepriser.

  Over 40 års erfaring

Vi tilbyder optimale løsninger i forbindelse med alt totalentrepriser og har mange års erfaring i byggebranchen.

  Vi er jeres idémager i hele processen

- og vi yder den rette rådgivning gennem løbende dialog med kunden.

Vi er medlem af

byg-garanti

Byggeriets Ankenævn
​Nørrevoldgade 106, 1358 København K​

info@byggerietsankenaevn.dk 

www.byggerietsankenaevn.dk 

Kontaktoplysninger

E. Christiansen & Søn Tømrer- og Murerfirma ApS

Byghøjvej 1, 5250 Odense SV

Klik her for rutevejledning

Telefon: 66 17 64 64

E-mail: steen@ecs.dk 

CVR: 25691121