​Arbejdsbeskrivelse for overstrygning

Arbejdsbeskrivelse i forbindelse med overstrygning af tegltag med B&C overstrygningsfugemasse (PRS fugemasse) fra Monier A/S.

Understrygning af betontagsten med PRS fugemasse

Der benyttes altid B&C overstrygnings fugemasse til understrygning, da vores erfaring har vist at den er langt mere stabil og ikke påvirkelig over for varme.

Betontagstenene understryges i vandrette fuger og min 3 – 5 cm op af lodrette fuger.

Alle plaststøbte aftrækshætter og tagrumsudluftninger understryges fuldt både vandret og lodret. Ved skotrender lukkes der af for lysindfald mellem skotrendeblik og tagsten med PRS fugemasse. I langt de fleste tilfælde understryges de nederste rækker tagsten ved tagrenden ikke. Såfremt dette ønskes skal det aftales særskilt. Der pålægges krydsfinersplader på isoleringen under arbejdet for at undgå at beskadige isoleringen. Det skal forventes at der vil være overfladiske spor fra fugeslangen i isoleringen.

Skriv til os i dag og få et uforpligtende tilbud

 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nedtagning og bortskaffelse af gammelt plast undertag

Eksisterende undertag skæres langs spærene og så langt ud i udhænget som muligt. Det tilstræbes efterfølgende at fjerne størsteparten af det gamle undertag, men kan i nogle tilfælde, hvor det smuldre meget, være svært at få alt med. 

Levering og montering af tagrumsudluftninger

Der monteres 1 tagrumsudluftning for hver ca. 20 m² tagflade. De monteres i 3. eller 4. øverste tagsten fra rygningen. Der skal også være ventilation ved udhæng, såfremt dette er spæret af f.eks. isolering eller vindplade, skal der åbnes op.

Omlægning af rygninger og/eller grater lagt i rygningskit eller lign

Demontering af eksisterende rygningssten og sat i depot. Afrensning af tagsten for evt. rygningskit eller lign. Montering af kipplanke, hvis nødvendigt. Påklæbning af rygningsbånd samt genmontering af rygningssten fra depot, fastgjort med egnet skrue eller beslag.

Udskiftning af skotrender

Tagstenene opmærkes, demonteres og sættes i depot. Eksisterende skotrendeblik demonteres og bortskaffes. Nyt blik monteres som eksisterende, dog med 15-18 cm overlæg som er i overensstemmelse med gældende vejledninger for montering af nye skotrender. Efterhånden som tagstenene genmonteres fra depot, nedlægges de i rygningskit, som stop for evt. indtrængen af fygesne. De tagsten der evt. er defekte eller har så dårlig pasform, at de ikke dækker tilstrækkeligt, vil blive udskiftet med nye. Det skal dog tilføjes at skæringerne i skotrenderne ikke vil afvige væsentlig fra det eksisterende, da det stort set er de samme tagsten der monteres igen. Dette er imidlertid kun af kosmetisk betydning. Evt. udskiftning af underliggende træværk pga. svamp, råd eller lign. vil altid fremgå tydeligt af tilbuddet, såfremt dette er medregnet. Det er som oftest svært at fastslå sådanne skader før end tagsten og skotrendeblik er blevet demonteret.

► Se datablad for LV 50 Tegl her

  En stærk spiller i byggebranchen

Vi er et alsidigt tømrer- og murerfirma, som tilbyder alle ydelser indenfor renoveringer og totalentrepriser.

  Over 40 års erfaring

Vi tilbyder optimale løsninger i forbindelse med alt totalentrepriser og har mange års erfaring i byggebranchen.

  Vi er jeres idémager i hele processen

- og vi yder den rette rådgivning gennem løbende dialog med kunden.

Vi er medlem af

byg-garanti

Byggeriets Ankenævn
​Nørrevoldgade 106, 1358 København K​

info@byggerietsankenaevn.dk 

www.byggerietsankenaevn.dk 

Kontaktoplysninger

E. Christiansen & Søn Tømrer- og Murerfirma ApS

Byghøjvej 1, 5250 Odense SV

Klik her for rutevejledning

Telefon: 66 17 64 64

E-mail: steen@ecs.dk 

CVR: 25691121