TOTALEntreprenør

Vi samler alle trådene på tværs af fagene.

Tømrer og murerfirmaet E. Christiansen & Søn ApS har mere end 30 års erfaring med planlægning og praktisk udførelse af byggeopgaver. Du kan trygt overlade ansvaret til os.

Fordelen er at vi har alle fag- under samme tag.​

vi samarbejder med

Byggeriets ankenævn​

Nørrevoldgade 106, 1358 København K

info@byggerietsankenaevn.dk

www.byggerietsankenaevn.dk